kiwanis foto poppenServiceclub Kiwanis Eeklo-Meetjesland zorgde voor blije gezichten op de kinderafdeling van AZ Alma. De club bestelde immers maar liefst duizend Kiwanispoppen om er uit te delen aan de jonge patiëntjes. ‘Die Kiwanispoppen zijn witte poppen, waarop de verpleegkundige of arts kan aanduiden waar het kind zal worden behandeld of geopereerd’, legt Kiwanisvoorzitter Martin De Vlieger uit. ‘Nadien mag het kind de pop zelf een persoonlijke kleur en uitzicht geven en ze ook mee naar huis nemen.’
‘We hadden vroeger al eens zulke poppen’, herinnert Petra Criel, hoofdverpleegkundige van de pediatrie, zich, ‘en die waren zeer gegeerd bij onze jonge patiënten en hun ouders. We zijn dan ook heel blij met de nieuwe lading!’ Ook geneesheer-diensthoofd dokter Lut Verdonck wijst op de pedagogische waarde van de poppen. Jaarlijks begroet de pediatrie van AZ Alma zo’n 1.600 patiënten, aangevuld met nog eens 800 kinderen in dagopname.
Kiwanis Eeklo-Meetjesland is met de duizend poppen niet aan zijn proefstuk toe, want enkele maanden geleden schonk de serviceclub ook een paar fietsen voor de Maatjes in Balans, een project waarbij voor een multidisciplinaire aanpak van kinderen met overgewicht wordt gezorgd.