Kiwanis Eeklo Meetjesland

Serving the children of the world

Kiwanis

Kiwanis International

Kiwanis International is een wereldorganisatie van service clubs, gesticht in de Verenigde Staten in 1914. Aanvankelijk was het een soort van business club en sedert 1919 werd de nadruk verlegd op sociale acties en service ten voordele van minder bedeelden. Momenteel zijn er over de wereld 8.600 clubs met in totaal 307.000 leden en het district  Belgium-Luxemburg telt 174 clubs en 4.260 leden.

De naam “Kiwanis” is afkomstig van “ Nunc Kee-wanis” uit de taal van de Otchipew –een Noord Amerikaanse Indianenstam– en betekent: “wij maken plezier, wij laten ons horen”. Kiwaniërs vinden dit een duidelijke boodschap die geen politieke of religieuze rooksignalen bevat. Door het organiseren van allerlei manifestaties verzamelen Kiwaniërs de nodige fondsen om sociale acties ten voordele van behoeftigen te steunen. Hierbij gaat er steeds speciale aandacht naar de doelgroep kinderen en jongeren.Getuige hiervan is de leuze ‘Serving the Children of the World’ die het wapenschild van de club siert.

Kiwanis International heeft 6 doelstellingen die als handleiding dienen voor ieder Kiwaniër in al zijn activiteiten, over de hele wereld.

1. Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële.
2. Het aanmoedigen van de dagelijkse toepassing van de «Gulden regel» in alle menselijke relaties . “Behandel een ander zoals jezelf door hem behandeld wil worden”
3. Het bevorderen van de aanvaarding en toepassing van hogere sociale, zakelijke en professionele maatstaven.
4. Het tot stand brengen, door woord en daad, van een meer ontwikkelde, meer actieve en meer dienstvaardige maatschappij.
5. Het vinden, langs de Kiwanis clubs om, van de weg naar duurzame vriendschap, naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen van een betere samenleving.
6. Het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in stand te houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich brengen.

Kiwanis Eeklo Meetjesland

Onze eigen Kiwanis-club ‘Eeklo Meetjesland’ telt momenteel 30 leden die om de veertien dagen samenkomen voor een clubvergadering. Een belangrijk agendapunt is telkens voorbehouden aan de “Sociale Commissie” die projecten zoekt en evalueert die financieel of materieel gesteund kunnen worden. De “Feestcommissie” werkt clubactiviteiten uit om de nodige fondsen te verzamelen. Eén van onze terugkerende activiteiten om geld in te zamelen is de medewerking aan de jaarlijkse Eeklose ‘Balloonmeeting’.

Meer over Kiwanis Eeklo Meetjesland:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: