Kiwanis Eeklo Meetjesland

Serving the children of the world

Sociaal doel

Graag vermelden we enkele projecten van recente datum waar Kiwanis Eeklo Meetjesland ondersteuning heeft geboden met financiële of materiële middelen:

* Bekosting van vakantieverblijven voor zieke kinderen uit het Meetjesland in Villa Rozerood in De Panne
* Schenking voor de inrichting van Speel-o-theek in Eeklo en Watervliet door de vzw Leerwerkbedrijven
* Schenking van 1.000 Kiwanispopjes aan de pediatrie van AZ Alma
* Bekostiging van onthaalpakketten voor de vrijwilligersvereniging voor kinderen met het Syndroom van Down
* Gift aan het Coroïcoproject tvv Bednet voor de aankoop van een computer om zieke kinderen thuis les te geven
* Giften aan het internationale Kiwanisproject Eliminate dat tetanus bij moeders en hun pasgeborenen uit de wereld wil helpen
* Gift aan de Global Female Leadership Conference

Hieronder ook een kleine greep uit de projecten die gesteund werden in het verleden:

• Gift van twee fietsen voor het project Maatjes in Balans (AZ Alma)
• Gift aan het project Buiten Beeld voor vzw Stappen (time-outproject voor jongeren in nood)
• Aankoop van een zwerfwagen voor vzw Zwerfgoed Maldegem
• Sinterklaasfeest voor Resto du Coeur ‘De Klomp’ uit de Maldegem
• jaarlijkse steun aan Poverello uit Gent
• jaarlijkse bijdrage aan Special Olympics (wereldwijde actie die het iodium tekort en de gevolgen hiervan bestrijdt)
• verstrekken van warme (winter)kledij aan de kinderen in het asielcentrum Het Leen te Eeklo
• steun aan de Meetjeslandse vereniging ouders van overleden en vermiste kinderen
• ondersteuning van VZW De Kruiskenshoeve
• gift aan het Rode Kruis opvangcentrum te Eeklo ter ondersteuning van de tiener- en jongerenwerking
• sponsoring van de werkgroep “Stroke” die een sensibiliseringaktie opgestart heeft ter voorkoming van beroertes
• sponsoring prijs kunstacademie Eeklo• steun aan het Guatemala comité Lovendegem om hun schooltje – en ook een beetje het onze – in Guatemala verder af te werken. Met de bouw van het schooltje werd trouwens gestart dank zij een mooie opbrengst van de Balloonmeeting van enkele jaren terug.
• het anoniem bezorgen van “brandstofcheques” aan behoeftigen uit de regio
• financiële steun aan het Casa Hogar project, opgericht door onze eigen nationale Rode Duivels ten voordele van de Mexicaanse straatkinderen
• steun aan Meetjeslandse verenigingen zoals : vzw Anoniem, aan vereniging voor Niet Aangeboren Hersenletsels, aan vereniging VSHB, Rode Kruis Eeklo, aankoop van speeltuigen voor wijkcentrum “De Kring”, aankoop speciaal medisch bad voor Hove te Donk enz …
• aankoop van een PC ten behoeve van de afdeling Palliatieve Zorgen in het AZ St Lucas te Gent toen deze dienst pas opgericht werd en nog niet erkend was
• inrichten van een sportzaaltje met aankoop van sporttoestellen ten behoeve van de Mucoviscidosepatiëntjes in het UZ te Gent
• steun aan project Kids au Quay (onderzoek naar spierziekte bij kinderen)
• steun aan de vereniging “Advocaten zonder grenzen”
• bouwen van een overdekte schuilplaats voor go-karts en speciale fietsen die gebruikt worden door de bewoners van het MPI Bernadette in Lovendegem
• inrichten van een kunsttentoonstelling “Art from Specials” met veiling van de kunstwerken gemaakt door anders valide mensen uit diverse Meetjeslandse instellingen
• financiële tussenkomst bij aankoop van sportkledij voor schoolgaande kinderen van behoeftige gezinnen uit de regio, zodat deze kinderen zich niet uitgesloten hoeven te voelen
• financiële steun aan een schooltje in het voormalige Oostblok dat geholpen wordt door onze bevriende club Kiwanis Ulm uit Duitsland.

%d bloggers liken dit: